Spørsmål?

Velkomen til Follestaddalen!

***** Med fiberhastigheit i dalen er det no håp om at fleire får glede av noko av materialet Sogelaget samla inn då det var aktivt. Heder og ære til eldsjelene som har greve grøfter og gjennomført prosjektet. Kjekt at du vitjar denne sida. Håper du finn noko som du har glede av å minnast. Eller info om noko du ikkje visste om dalahistoria. Mykje endrar seg fort - også i Follestaddalen. Kanskje finst det nokre eldsjeler av den nye generasjon som kan ta opp igjen aktiviteten til Sogelaget? ****


Follestaddalen Sogelag vart stifta i 2005 etter initiativ frå Asbjørn Årseth. Det var aktivt fram til 2015, men gjekk så i dvale. Denne websida inneheld bere deler av materialet som Sogelaget har samla og fått inn frå intresserte medlemar. Malvin Øye har scanna inn over 3000 bilde av folk og frå livet i dalen. Tor Øye har berga gamle 8 mm filmar m.m. Midlane som laget opparbeidde er ivaretatt av kasseraren. Sida vert redigert og administrert av Tor Øye (toroye@tussa.com) Til info er denne sida for tida ikkje venn med Apple/Ipad nettbrett. Skal du sjå video/film og høyre lydopptak, bruk ein Windows PC.

Slik hadde vi det i dalen frå ca 1950 -1960. Slik såg bilane, gardane, livstilen og klede ut. Det var søndagsro og prat om helgane. Bilda talar for seg om tida etter krigen og utover til 60 talet.

Citroen bilde <img <img <img Øyagutar1955 Øyagutar1955
Eit bilde er heilt klassisk frå fritida før. Her ser vi Sverre Øie på tur til Harpedalen i 1935. Eit lite kvitt spisstelt uten botn. Primus og kaffikjele. Beksømsko med metallbøylar framme. Og klede som passar til ein fjelltur. Og for sikkerheits skyld har han tatt med avisa Sports Manden!

aksjonærsiden_ingen_tilgang_uten_kode

Handelen på Myklebust. Skal denne viktige delen av dalahistoria berre stå og rotne ned, og minna forsvinne for ettertida?


Handelen var ikkje berre viktig for folk på Myklebust, men også for heile dalen og folk ellers med tilknytning til Follestaddalen. Har du kommentarar eller minne frå Handelen, sjå her på Sogelagets Facebokside kva folk huskar frå den tida. .
aksjonærsiden_ingen_tilgang_uten_kode

Men kva medførte utviklinga på 1950 og 1960 talet eigentleg med både dalen og oss?


Les her om nokre betraktningar rundt dette av Tor Øye. Og tenk etter kva du sjølv huskar om utviklinga, og endringane i dalen. Er det ikkje mange ting vi burde tatt meir vare på?
aksjonærsiden_ingen_tilgang_uten_kodeAlt vert historie. Og for nye generasjonar er alt over 10 år lang tid sidan. Øyadalen småkraftverk vart sett i drift i 2008, og alle grunneigarane på Øy var med og investerte i utbygginga. Mange som går tur i området idag, veit nok lite om Harpedalen og innsatsen til "Krede Jo" for at vatnet ikkje berre skulle være eit dødt fjellvatn.

Sjå nokre glimt frå Harpedalen og litt om kraftverkutbygginga.


Vi må heller ikkje gløyme at omtrent på same tid vart det på Myklebust bygt nytt kraftverk, samt at på Rebbestad byggde eitpar grunneigarar med stor eigeninnsats elvakraftverket Kyrkjevollgrova Småstøyt DA. Initiativ og innsatsvilje har heller ikkje i nyare tid forsvunne i dalen vår!aksjonærsiden_ingen_tilgang_uten_kode


Sjå også nokre glimt frå ein av dei årlige Romedalsdugnadane, noko vi alle har glede av og bør gi honnør for. Desse dugnadane er ein gammal og nødvendig tradisjon.
Språket vårt endrar seg i takt med samfunnsutviklinga. Har du tenkt over kor mykje forare og meir slurvete vi snakkar no, enn før. Når du høyrer på radio eller fjernsyn er det mange som har det så travelt at dei snakkar nesten i munnen på seg sjølv. Om du vil høyre korleis ein Follestaddaling som er fødd i 1874 snakkar, høyr litt av samtalen mellom Ivar Grimstad og Andreas Aarsæther her. Opptaket er frå 1975.

Spel av utdrag frå opptaket her.

<img


Sjå på bilda under korleis dalen har endra seg frå 1925 og til 1960:

Om du er på rette sida av 70 (les over) huskar du nok godt at bilvegen før gjekk gjennom Aarsætra,
vidare på skrå framover mot den gamle Kolåsbrua og så tvers gjennom Flatmark tunet.
På Langstøylen gjekk også bygdevegen gjennom tunet. Er du under 70 huskar du det kanskje såvidt?

<img <img <img

1961 - Under ser vi Hansbrua over Likjeelva på Øy - før vegen vart lagt om. Bildet ved sida av syner korleis vegsvingen bak såg ut i 1933, berre 28 år før.
Hanshagehynna vart det kalla. Og heilt til høgre Follestaddalen i 1925.

<img <img <img <img <img
På nest nederste bildet heilt til venstre frå 1961 ser vi Henry Halseth og Anders O. Øye som går mot oss. Med ryggen til ser vi mellom anna Vivian Ortega frå Cuba (skjørt med tverrstripe).
Dei andre som går søndagstur er ikkje identifisert. På andre bildet frå 1933 ser vi litt av den gamle røykstova i Hansgarden i same svingen. Stova vart reven, då utflyttinga i 1938 vart gjennomført.
Dermed svann gamletida bort. Dei to bilda til høgre er frå 1925, og syner Myklebust/Rebbestad og Øy/Foldal. Studer disse bilda, og tenk over at dette var berre 15 år før krigen starta. Bilda syner også godt korleis Storelva slyngar seg nedover dalen. Og det var langt mellom gardane.
Du ser også nokre av holmane i elva. På holmane og i vegetasjonen langs elva var det rikt fugleliv, og vi som rakk å være gutungar før elva vart regulert, henta oss mange småfugleegg til samlingane våre. I dag er det vel straffart å plyndre fuglereir på den måten

Og så har vi bildet som syner brua "Vippå" over storelva frå Midtgarden og over til Øy. Bygginga av brua er omtala i eit av årskrifta. Arve Søvik på Midtgarden seier han kan huske nokre materialrestar etter brua som framleis låg på elvebarden då han kom på garden. Tidleg på 1980 talet vart restane fjerna i forbindelse med tilstelling av området.Artiklar (utdrag) vi har mottatt:

Hendt på Myklebust før og no.
Av Lauritz Aarsæther

Skarlagensfeber i Follestaddalen
Ellen Follestad Aarset fortel.

Skolelærerens indberetning m.v.

Om storoksen Prik
Av Lauritz Aarsæther

"Sjølvsmyrjande rjomegraut og feit dalemjølk" i Follestaddalen i 1922
Av Nils E. Øy

Les om hardversundagen i 1884.
Frå Asbjørn Øye sine skriv.

Frå dagbøkene til Lars K. Foldal. Om dagliglivet i dalen i tida rundt krigsåra.
Ei vanskeleg tid!
Les eit utdrag frå sumaren 1940 her.
Les eit utdrag om STORSILDFISKJE 1940 med DS ”KVITEGGEN”

Les Hans Foldal sine gode
Stubbar frå Follestaddalen


Videofilmar (utdrag frå arkiv):


<img <img <img
Bilde "grabba" frå filmen. Her ser vi Georg Øye, Ivar jr. Aarsæther og Guttorm Foldal, når dei møter postmannen.

Eit gjensyn med ein generasjon follestaddalingar som no er borte. Dette takka være postmann Petter S. Vatne,
som filma folk når dei i kvardagen kom for å hente posten.

Sjå filmen med eldre follestaddalingar her!

Og her kan du få eit gjensyn med ein annan kjend og kjær postmann som også tente oss alle vel på ruta si.

Spel av og sjå postmann Ingebrikt Ørstavik i arbeid!

Postmannen

<img <img <img <img
Bilde "grabba" frå filmen. Her ser vi mellom anna "Pål-Fia" ståande bak på første bilde. Hennar fulle navn var Fia Jakobine Olufine Myklebust f. Årsnes. Ho passa telefonsentralen i dalen i mange år, og visste alt.
I neste bilde ser vi Asle Myklebust og kona Turid. I tredje bildet er Per Myklebust fremst. Og i siste bilde se vi Knut Andreas Foldal i midten.

Huskar du korleis liv og levnad var i dalen før fjernsyn og internett endra oss. Mange selskap og samankomstar. Og det rare var at vi hadde betre tid!
Her får du sjå igjen mange kjende bygdafjes. Filmopptaka er tatt av Knut Kolås og Gudmund Langstøyl.

Sjå desse filmklippa i eit nostalgisk tilbakeblikk på folk og tida som var ...
Follestaddalen Gamlekor kom igang i 1917, og sang siste gang i gravferda til Guri Halse Myklebust, ein mangeårig songar i koret. Gamlekoret er ein viktig del av historia om kulturen i dalen.
Sjølv i alt det grå kvardagsslitet hadde dei overskot til dette. I Årskrift nr.3 frå 2007 er meir info


Spel av og sjå og høyr Gamlekoret synge.

Sjå nokre glimt inn i MINNEBOKA vår.

Visste du at det har vore bru over storelva frå Midtgarden/Langstøyl og over til Øy.
Brua vart kalla "Vippå" Dette kan du lese om på side 15 og 16 i Årskrift Nr.1 2005
Her kan du også lese kostnadane for brubygginga.


<img Sjå video om setringa på Øyaheidane
Høyr samtalen mellom syskena Helga og Knut Øye i 1990.

Sjå gamle smalfilmopptak
Nokre uredigerte kutt med framvisarstøy på lyden.

Orkanen ved årskiftet 1991/92 er også historie no:

Sjå nokre glimt frå skadane i Follestaddalen etter nyttårsorkanen.
Opptak frå 3.januar.

Berte Øyehaug (Hauberte)var svært glad i Øyasetra. Høyr opplesing
av dette diktet om "Selet Mitt", som ho skreiv i 1945.

Follestaddalen Hornmusikk. Ein viktig del av dalasoga!


Hornmusikken1953 Hornmusikken1953

Hornmusikken har eksistert siden krigsåra. Gjennom alle desse åra har den hatt svært mykje å seia for dei som har vore med, og for musikkmiljøet dei har skapt i dalen.

Bildet over frå venstre er frå 1953. Dei staselige karane på bildet til høgre, er frå 17.mai 1976.
Vi ser framme frå venstre: Sigurd Myklebust, Johan Myklebust, Alf Einarsen, Paul Myklebust, Ivar Årsæther, Knut Petter Myklebust, Jon Lillesæter. Bak: Alf Foldal, Åge Årsæther, Per Myklebust, Knut I. Foldal, Oddvar Øye, Asle Myklebust, Otto Myklebust, Reidar Øye, Kåre Øyehaug, Olav L. Myklebust, Leif Langstøyl, Ingolf Øye, Halvard Foldal, Leif P. Øye, Gudmund Langstøyl.

Les meir om korleis Hornmusikken vart starta!Er det lenge sidan du såg Kolåsfossen? Slik såg der ut på femti-talet. Vi som var born den gongen leika ofte i området der, bada og fiska. No er alt tilgrodd og vanskelig tilgjengelig! Men barneminna er der!Kolåsfossen Flatmark
Då fonna frå Aarsæthergjølet fyllte Kolåsfossen og elva tok nytt far mot Flatmarkstova!

Les meir og sjå fleire bilde av hendinga vinteren 1952/53.


Klassebilde frå Follestaddalen skule 1964.

Kvien

Frå venstre: Gunnar Kolås, Anders Rebbestad, Berit Kolås, Otto Øye, Solrunn Øie, Helge Øye, Vigdis Aarsæther, Asbjørg Øye, Oddvor Follestad, Oddveig Øye, Sissel Aarsæther, Elsa Follestad. Bak står lærarinna Solveig Halse Myrvold.
Koselig gammalt bilde frå skuleplassen!.

Kvien

Her ser vi bak: Hallfrid Eiksund som var lærar på gamleskulen, saman med Åsta Kvien. Åsta var gift med lærar Knut Kvien, og dei bodde på skulen. Kvien si familie i eine enden, og Hallfrid si familie på skuleloftet. Ellers ser vi frå venstre: Berit Myklebust, g. Boyes, Anne Karin Revheim med lillesøstra Solgunn på fanget, Kirsten Kvien, som feira 10 års dagen sin denne junidagen i 1962, og Solrunn Øie, g. Søvik, som eig bildet. Namnet på den lille som Hallfrid held manglar. I bakgrunnen ser vi tunet til Halvard og Inger Foldal, med huset slik det var for ca 50 år sidan.Takk og ros til Ungdomslaget, Idrettslaget og Sogelaget som no har arrangert fleire vellykka veteran kjøyrety dagar.

Dette har no vorte eit tiltak som dreg folk frå heile regionen. Starten var i 2013, som Sogelaget tok initiativ til. Bilda nedanfor er frå den spede starten. Men sjølv den viste seg å vekke stor interesse.

Under ser vi Pål Myklebust sommaren 2013 køyre glade born og vaksne med veterantraktor og hengar. Og i salen var det ikkje eingong plass til alle. Sjå også ein stolt Magne Øye med sin restaurerte og nylakkerte 1959 Farmall D 217.

Pål_Myklebust_gleder_borna Gamal_BSA Mykje_folk_kosar_seg Magne_med_nyrestaurert_veterantraktorGjennom 1950 åra og i fyrste halvdel av 60 åra bytte dei fleste Follestaddalsbøndene ut sin trufaste arbeidskamerat hesten med traktor. I denne perioden vart det utvist stor kreativitet for å modifisere gamle redskap for hest til traktorbruk. (Les mange gamle hesteredskap vart øydelagde) Lars PerHøyr nokre traktorminne frå eitpar av veteranane .

Sjå oversikta over dei fyrste traktorane i dalen.

Les også Tor Øye sine traktorminne!Sjå markeringa på bildet. Ikkje alle veit korleis langstøylfonna gjekk i 1968. Sjølv med mykje snø - hadde ingen venta dette den gongen!

Mellom anna vart eine løda på Langtøylen teken og våningshuset skada. Bildet under er frå 1955, då også bilvegen gjekk gjennom tunet. Slik var det til fonna kom.

langstøylfonna68 langstøylfonna68


Om snømengder:
9. april 1968 vart det målt 2,20 meter snø på Nossen i Ørsta, 2,10 meter på Vallabøen, 3 meter på Tvergrov i Bondalen, og heile 3,40 meter på Kolåsen. Tenk over kor folk måtte ha det med dei traktorane og reiskapa som var vanleg då. Tenk over det før du klagar idag.Har du opplevd Cliff Richardt på scena i Follestaddalen? Nei - men på Sæbø var han - og der var sikkert mange frå Follestaddalen som var i sin ungdoms vår den gongen!
Huskar du året? Kanskje du var ein av dei som stod i vindauget og vinka til Cliff!

Spel av og sjå Cliff R.

Cliff

Men det er også truleg (les vi veit det) at fleire av dei som var unggjenter i Follestaddalen i 1956 kjøpte bladet Romantikk. Dei var nok rett i målgruppa. I 1956 kosta dette bladet 40 øre i kiosken nede på kaia i Vik. Etter det vi kjenner til var det ikkje til sals på Handelen i dalen. Redaktøren av denne sida måtte no betale 25 kr. for eit fint eksemplar. Altså ei prisstigning på 625 %. Romantikk og kjærleik kan altså vere ei god investering også for Follestaddalingar, om ein steller pent med begge deler.

Romantikk


Fleire Follestaddalingar har av ymse årsaker emigrert til Amerika - også i nyare tid.
Vi kan mellom anna nemne Eldbjørg Kolås, brørne Pe og Mathias Øye, Borgny Foldal, Leidun Øye og Lauritz Øye. Av desse er det berre dei to sisnemde att!


Kor langt er det frå Romedalstøylen til San Diego i USA?

Follestaddalen

På bildet ser vi frå v. Anna Kolås, Susanne Follestad og Eldbjørg Kolås g.Valderhaug (syster til lærar Nils Kolås), fotografert på Romedalstøylen i 1930, og Eldbjørg fekk nok vite kor langt det var.
Livsvegen hennar vart ikkje i Follestaddalen, men gjennom eit langt samliv med mannen Olav Valderhaug i San Diego. Sjå ellers kor dei pynta seg for å gå på setrane før i tida.
Det var nok fordi setrane var viktige sosiale møtestader for både ungdom og eldre. I bakgrunnen det gamle Kolås selet. Legg merke til arka på taket. Ingebrikt Kolås fortalde at Ørsta kommune ville nekte han ark, då han bygde oppatt selet.
Det var ikkje tradisjon for sånt vart det hevda. Det er nok av bilde som syner noko anna.

Høyr kva dei kunne fortelje oss frå reisene sine i 1927 og 1934.Når du sit og ser utover Mexicogolfen, tenkjer du då på ei islagt Storelv i Follestaddalen? Kanskje ikkje det første du skulle tru ein tenkjer på!

Men enkelte minne frå eit levd liv svinn aldri. Sjølv etter 20 års reising til 80 land.
Lauritz Larsen Øye minnast ein vinterkveld for over 70 år sidan, då han gjekk gjennom isen i Storelva og på hengande håret reiste under isen!

Follestaddalen

Lauritz fortel også korleis han huskar Follestaddalen og folka i dalen, slik dei var i hans ungdom i krigsåra.

Spel av videoopptaket frå 2012 med Lauritz L. Øye.


Brørne frå Hansgarden levde sine liv i Seattle og Alaska.


<img <img <img <img

På bildet til venstre ser vi Peder, Knut og Mathias, utanfor huset til Mathias i Seattle. Vidare Mathias på sine eldre dagar. Peder bodde i Ketchican i Alaska, og på bildet ser vi båten og hamna hans.
Heilt til høgre som ungdomar, i starten av si livs reise frå Follestaddalen til Amerika. Bildet er frå Bergen der dei akkurat har kjøpt billettar til Amerikabåten, og fått seg nye dressar.


Treskeverk for korn i drift fram til ca 1950 på Øy! Tenk om dette kan restaurerast og visast i drift på neste veteran kjøyretydag?

Treskeverk Sjå filglimt frå inspeksjonen

Det gamle treskeverket for korn er også eit minne for oss som har levd nokre år. Her ser vi Malvin Øye som inspiserar treskeverket, som no står i løa på minkfarmen. Litt vanskelig å få oversikt over tilstanden. Under krigsåra med korndyrking var nok dette godt å ha. Men når freden kom, var det ikkje mange år før det var slutt på korndyrking. Dermed var det slutt også for treskeverket. Men både Malvin og Tor Øye meiner å huske det i bruk på Fremstebøen og i Nilsgarden sommaren 1949.

Les meir og sjå fleire bilde av treskeverket her.Denne bilen vart brukt til veitefyll i Follestaddalen!

bil bil

I dag angrar nok Svein Øye(70) som var eigar av denne Citroen 11 sport 1947 modell på den avgjerda. Han fortel bilen var i bruk fram til 1964, deretter avskilta, og fekk si siste reis rundt 65/66. Bilda er tatt i 1962. På lødetrappa står Helge Øye og beundrar bilen til storebror. På andre bildet står eigaren sjølv attmed bilen. Dette kan minne oss om at vi daglig kasserar noko som kan verte verdifullt med tida. Kven av oss har ikkje angra på at vi ikkje tok vare på vår fyrste bil, eller motorsykkel. Eller noko anna?Her i Pål-garden var Rikstelefonstasjonen i dalen i 1955.

Myklebust Sjå eit filmglimt av Fia i Minneboka vår.(Filmopptak Petter S. Vatne)

På dette sjeldne opptaket kan du høyre korleis Anna Myklebust svarte, dengong stasjonen enno var i drift. Den var då flytta til huset til Paul og Anna. No har vi berre minna att etter både sentralen og Paul og Anna Ring sentralen her.


Rikstelefonstasjon i Follestaddalen med eige sentralbord kom i 1921, i Pål-garden på Myklebust. Det opna for nye informasjoner og mellom anna dei første ”profesjonelle” og ferske vêrvarsla til dalen. Folk ringte ofte til ho Pål-Fia sentralborddame for å høyre kva slags vêrmelding ho hadde fått. Før den tid måtte folk klare seg med dei gamle verteikna. Ellers visste ho nok det meste om kva som hende i dalen. På bildet over ser vi korleis Pål-garden såg ut i 1955.(Frå frigitt Widerøe foto)

Diverse:

Follestaddalen
Innsendt av Nils E. Øy
Nils L.Øye i fin stil!
Bildet er frå Ørstarennet i 1935. Høgstigabakken (Nupabakken) i Ørsta. Nils L Øye 18 år vann rennet og fekk damenes pokal.

Follestaddalen

Det gamle kraftverket på Myklebust
Kva kosta "støyten" frå dette kraftverket tru?

Follestaddalen

Frå steinkjøyring til elvaforebygginga
Vi ser frå høgre: Mass-Ola (Ola A. Follestad,1896-1968), Nils O. Follestad (1888-1968) med Torsetblakka, Brauta-Jo (Jon I. Follestad,1903-1976)

Follestaddalen

Den gamle hytta under Høgkolåsen.
Originalhytta vart reist av Einar Øy i 1936. Sønene hans Jon og Nils fortel at den først vart laga som byggesett ved Prestegardsløda i Vik

Frå billedarkivet:

(Bilde som Sogelaget legg ut må ikkje brukast i nokon kommersiell sammenheng, uten avtale med eigarane av bilda!)

Glimt frå bildearkivet (Mappe 1-50)
Glimt frå bildearkivet (Mappe 51-100)
Glimt frå bildearkivet (Mappe 101-150)
Elvebu

På sykkeltur til Myklebustsætra i 1955

Frå v: Aud Myklebust g Bjørneset, Møyfrid Myklebust g Foldal,
Randi Myklebust g Lorgen, Liv N Årsether. Kjekke gjenter!
Eigar av bildet: Møyfrid Foldal

Elvebu

"Elvebu"- der"Sætre-Birte" budde i bolkar.

Hytta står der enno - ved Harpedalselva,
tvers over vegen der minkfarmen var.
Her står ho saman med Irene Løvik,
framfor hytta si i 1954. Ho var svært glad i Øyasetra. Høyr opplesing
av dette diktet om "Selet Mitt", som ho skreiv i 1945.

Motorsykkel

Det er gildt med motorsykkel i 1960!

Dette er ein Tempo Villiers 125ccm 1950 modell.
Motorsykkel-eigar dengong: Malvin Øye.
På bildet ser vi frå v. Einar, Even og Steinar Øye.
(Eigar av bildet: Sofie Øye)

Follestaddalen

Follestaddalingar på busstur til Selje i 1947.

Vi ser f.v. Odd Øye, Lars K. Myklebust (bakom) og framom han kikar Bjørg Øye
(eller er det Anna Øye g. Sporstøl??) fram saman med Marta Myklebust (frå Vartdal).
I mørk drakt ser vi Solveig Langstøyl (g. Kolås) og bakom henne Ingeborg Foldal og Magnar Øye.
Vidare Aasbjørg Foldal (g.Dybdal), Åse Aarsæther (g. Aam) og Alf Rebbestad
(i midten bakerst) attmed ei ukjend jente. Fremst i nikkers står Jenny Andersen.
Vidare Karen Myklebust (g. Eikås), Nelly Foldal (g. Aarsæther), Inger Aarsæther (g. Foldal),
Ellen Rebbestad (g. Myklebust) og Lars P. Øye.
Sjøfør og fotograf var Knut J. Myklebust