***** Denne websida ga tilgang til mykje av det materialet Follestaddalen Sogelag samla inn mellom 2005 og 2015. For tida er sida ute av drift og materialet ikkje tilgjengelig. Helsing webadministrator****