Frå dugnadsarbeid på Romedalsvegen i nyare tid - men likevel nokre år sidan.
Her frå 2002.

Desse dugnadsreiskapane skulle gamlekarane frå slutten av 1800 talet ha sett:


Frå gamalt av har arbeidet med Romedalsvegen kravd mykje innsats frå dei som hadde setrar der. Vi kjenner til at fyrste tida sleit dei ut eitt sett med meidar på ein tur heilt fram. Det var ikkje rart at bøndene la arbeid i vegen. Romedalen var viktig å utnytte. Men i denne dalen er det naturen som rår store delar av året, menneska må halde seg unna når det er fonnafare eller annan rasfare på grunn av nedbør og flaum. Og vegen får alltid skader. Storegjølet er ein sikker plass for evig vedlikehald og snørydding når vegen skal åpnast. Men dette bidreg også til at dugnadsånda vert helden vedlike for karane som eig vegen. Vi andre som berre slepper nokre kroner i vegkassa, og so kjøyrer bedagelig avgarde fram til Steinstøylen, eller berre ruslar frametter vegen, slepp lett unda. Gamlekarane hadde nok likt å sjå vegen i dag! Men dei hadde kanskje ikkje vore like begeistra for all trafikken i den stille dalen deira.

Dugnad1 Dugnad2 Dugnad3 Dugnad4 Dugnad5 Dugnad6 Dugnad7 Dugnad8

Frå billedarkiv - frå venstre:

Asbjørn Aarseth har gitt oss desse detaljerte opplysningane:

(1) Transport til Romedalen vinterstid. Her ser vi Leif Karsten Øye, Stig Inge Foldal, ukjend yngre, og Knut Eyvind Ytrestøyl
(2)Lessing og klargjering av grus frå grushola i Kolåsbakkane. Arve Rebbestad i traktordøra, Roar Utstrand inne i maskina, Lars Rebbestad, Eilert Hovden og så Anders Korsfur som kjem ut av Volvotraktoren.
(3) Dugnadstraktorar i arbeid ved Romedalstøylen. I 2020 har nok traktorane blitt endå større.
(4) Transport av gravemaskin. På veg heim, Bendik Lilleseter kjøyrer.
(5) Vatn må få avløp, ellers går det gale med vegen. Her ved Tverråjølet. Dagfinn Barstad med Noralv Langstøyl i traktoren
(6) Dugnadsgjengen har pause i Moaholå. Her Lars Inge Korsfur, Arve Rebbestad, Lars (Lalli) Karlstad, Inge Kolås, Lauris Foldal, Adolf Nydal og Odd Foldal.
(7) Dagfinn Barstad i Moaholå, Arve Rebbestad med traktor, og Noralv Langstøyl med traktorgravar.
(8) Mykje arbeid dette, og meir må til. Her er solding i Kolåshola. Vi ser Lars Rebbestad (Bakke Lars), Anders Korsfur, Eilert Hovden, Adolf Nydal, og Utstrand med gravemaskin.