REGISTER FOLLESTDDALEN SOGELAG -GAMLE BILDER-101-150
BILDE NR. TITTEL EIGAR SCANNA ÅR OPPLYSNINGER
101 Sæbø Ivar A Årsether x 1920 Postkort.
102 Ved Follestaddal skule ukj x 1958
103 Foldaltun Adolf Nydal x Hansgarden Foldal. Anna Marie Foldal,f Kolås-1873-1937. Hans G Foldal- 1869-1924.
104 Ved Follestaddal skule ukj x 1910?
105 Vegarbeid F.dalen Bendik Lilleseter x 1947 Bildet er teke av Olav Årsnes i forbindelse med vegarbeid. 5 foran frå v: Odd N Øye, Roger P Øye,
Anders Foldal, Petter Foldal,(bas) Bendik Lilleseter,3 bak frå v: Alf Årsether, Einar Rebbestad,
Pål Langstøyl
106 Viren m/Rebbest-Follest Jorun F Øye x 1940? Brukt som bru mellom Rebbestad og Follestad. Frå v: Ellen F Årseth, Johanne F Engeset
107 Øyasetra ukj x 1930
108 Øyasetra Sofie Øye x 1950 Seterdrift.
109 Øyasetra Laura Øye x 1947
110 Øyasetra Malvin Øye x 1983
111 Årsether-gamalt Ivar A Årseter x 1910?
112 Årsether-gamalt Ivar A Årseter x 1930? Før nyevegen.
113 BOS- trandamping Malvin Øye x 1930 Mange follestaddalinger var på trandamping i Nord Norge. Ola M Øye til høgre. Dei andre ukjent.
114 Øyes Framtid Malvin Øye x 1951 På brua ved Fremstebø: Frå v:Einar, Elsa,  Åse, Svein, Malvin, Magne, Tor, Kjelfrid og
Leif Karstein alle Øye.
115 Follestaddalsgutar-25 Malvin Øye x 1925
116 Myklebustsetra Solveig Revheim x 1942 Frå v: Pålselet(flytta frå ose Pensjonat) Halseselet, Joselet, Kolbiserlet, bakom, Lauritsselet,
lengst bak, Sjurselet, Bøsela, Knut Petter, Per Reidar og fjøsen til Per Reidar.
117 Frå Myklebust Solveig Revheim x 1903 Frå v: Jogarden, Halsegarden, Kolbigarden, Bøgarden.og Meieriet med fjøsen til høgre.
118 Gamle Høgebrua Solveig Revheim x 1919 Den gamle steinbrua før 1919.
119 Follestaddalen Solveig Revheim x 1950 Fremste del av dalen etter at elva er benka.
120 Steinstøylen Solveig Revheim x 1930 Frå v: Bakom skjult, Karlstad, Bakken, Jogarden, Lilleseter og Syverselet.
121 Molnesblakken Alf Foldal x Etter original tegning av B.O.Rekkedal
122 Gamle Foldaltunet Alf Foldal x 1930 Frå v: Hansgarden, Pegarden nærast, Larsgarden til h. bakom midtgarden.
123 Brev Peder Myklebust Paul Myklebust x 1927 Brev frå Peder M-Paul Myklebust om kjøp av T-Ford.
124 Husmorskule Eidså ukj x 1925 Nokre f.dal damer.
125 Øy-Foldal ukj x 1930
126 Myklebust-Rebbestad ukj x 1930
127 Follestaddal hornmusik Paul Myklebust x 1945 17 mai 1945.Det var direktesending frå toget. Ein radio frå Krøvelhuset stod så høgt på at
musikarane vart forvirra og slutta og spele ein augneblink, folk ropte, spel, spel.
Vi ser bakfrå: OttoMyklebust, Artur Rebbestad, Pål Langstøyl,Olav Myklebust, Laurits Årseter.
 neste rekke: Anders Foldal, Reidar Myklebust,Einar Rebbestad, Petter Foldal, Paul Myklebust
128 Follestaddal skule Alf Foldal x 1946 Foran v: ukj. Aud Myklebust, Anny Rebbestad, Bodil Rebbestad, Hjørdis Nydal,
2. rad v: Rut Fuglebakk, Ingun Øye Jordan , Anna Inga Bjørdal, Åse Årsether Åm, Gunvor Follestad Barst.
Solvor Myklebust, Kari Foldal Henanger.
3.rad V: Leif P Øye, Leiv Myklebust, Magne Foldal, Hallvar Foldal, Ingebjørg Herium, Olav Øyehaug,
Hans Foldal, Kristian Øye, Hans Øye,
4. rad v: Ingvard Øye, Johan Myklebust, Åge Årsether, Jon Lilleseter, Kåre Øyehaug, Ivar Årsether,
Knut Foldal, Oddvar Øye, Alf Foldal, Reidar Øye.
129 Ved Dunderhoff ukj x 1945 Frå v: Magna, Jorun;Sofie, Anna bak, Marta alle Øye. Åsta Øyehaug, ukjent, Anny Øye.
130 Bilen til Nils Årsether Solveig Revheim x 1927 Lastebil som Laurits Myklebust bygde førarhus i tre på. Frontruta i vanleg glas og kjetta. Første lastebil
131 Rebbestad-53 Asbjørn Årseth x 1953 Foran frå v:Elfrid, Jon, Berit, Lydia Kolås.Sylvi, Reidun, Ludolf, Guri, Annbjørg Rebbestad.
Bak frå v: Jostein, Oddbjørn og Anders Rebbestad.
132 På Olastøylen. Asbj. Årseth x Bak v: Elling Follestad, Oddmund Follestad, Einar Øye, Laurits Mo,
Foran V: Oddrun Engeset, Johanna Engeset, Jorun Follestad, Ellen Follestad, Jon Øye.
133 Syvergarden Asbj. Årseth x Syver Rebbestad med merra ved løda.
134 Gamal bil Asbj. Årseth x
135 Ørsta sentrum Asbj. Årseth x 1953
136 Årsethertun Asbj. Årseth x 1954
137 Romedalstøylen Alma Kolås x 1925 Pauline Kolås mjelker.
138 Moses med staven Asbjørn Årseth x Asbjørn Årseth på Moses med staven I Storejylskåla.
139 Giganten Asbjørn Årseth x Klatring på Giganten i Molladalen
140 Steistøylen Sylvi Årseth x 1940
141 Rebbestad-53 Sylvi Årseth x 1935
142 Steinstøylen Sylvi Årseth x
143 Ukjente Sylvi Årseth x
144 Bedford-T-1168 ukj x 1952 Bildet er teke i Ytre Hovden, bilen kombinert passasjer og mjølkerute som gjekk på follestaddalen og
Sørestranda, Eigar Mørebil. Sjåfør Anders Revheim, hjelpemann Kalla Klepp til v. Leif Eiksund høgre..
145 På Moasetra ukj x Marta og Jon Øie på Moasetra.
146 Gamle Brautastova ukj 1920 Deler av den er no på Sunnmøre museum.
147 Foldal ukj x 1920 Fyldalen på 20 talet
148 Foldal ukj x 1960 Fyldalen før utflyttinga.
149 Gamlekoret ukj x 1930?
150 Gamlekoret namn x 1930 Namn til  nr. 149