REGISTER FOLLESTDDALEN SOGELAG -GAMLE BILDER  - 51 - 100
BILDE
NR TITTEL EIGAR SCAN ÅR OPPLYSNINGER
51 Elveforbygging Jorun Fol. Øye x 1955 På Follestad. Nærast: Ola Follestad(MassOla)
52 Julekort Follestaddal Jon Årsether x 1930 Julehelsing frå Follestaddal ca. 1930
53 Julekort Follestaddal Jon Årsether x 1931 Julehelsing frå Follestaddal ca. 1931
54 Follestaddals-damer Adolf Nydal x 1925 Frå V:
55 Follestaddal-gutar ukj. x 1935 Framme frå v: Arne Kolås, Knut Foldal, Guttorm Midtgard, Ivar Midtgard.
Bak v: Guttorm Foldal, Einar Follestad, Inge Foldal, Sverre Øie.å
56 Fam Fremstebø Sofie Øye x 1922 Foran frå v:Magnar, Matias, Harald,Ellen-Bak:Ola, Ellen, Solveig og Leif, alle Øye.
57 Fam Fremstebø Sofie Øye x 1935 Sitjande: Matias og Ellen. Bak frå v: Ola, Solveig Georg, Sofie, Leif, Ellen, Harald, Magnar Øye
58 Flaum på Øy Malvin Øye x 1941 Magnar i Flaum på Øy summaren 1941.
59 Follestddal Skule Bjørg S Øye x 1913 Framme v:Hjørdis J Kolås, Petra A Årsether, Solveig J Kolås, Ella O Øyehaug, Anna L Øie, Susanna J Follestad,
Berte N Øie, Hjørdis J Årsether, Kanutte V Kolås, Anna S Rebbestad.
Berte L Øie, Olivia O Øyehaug, Hansine H Øie, Signe H Foldal, Ingeborg L Øie, Aslaug J Kolås, Marie Rishaug.
Hjørdis O Follestad, Nanna A Myklebust,Ingeborg K Foldal, Arne H Foldal, Hans A Rebbestad.
3. rad v:Sigfrid J Follestad, Ingeborg H Øie, Aslaug L Myklebust, Solveig S Rishaug, Astrid K Foldal, Karen A Myklebust
Peder H Øie, Jenny K Myklebust, Knut H Øie, Knut J Myklebust, Knut S Rishaug, Eivind R Øye, Ola L Øie, Ola M Øie.
Lars S Rebbestad, 4.rad v: Olav A Øie, Elias O Øyehaug, Jon K Myklebust, Nils I Kolås, Ingvald I Årsether, Sigurd A Øie,
Lærar Ivar Bjørdalsbakke, Ivar I Myklebust, Peder P Myklebust, Guttorm H Foldal, Jon J Follestad, Ivar Follestad
Asbjørn N Øie.
60 Follestaddalingar ukj. x
61 Fremstebø fam. Sofie Øye x 1926-38 Fam. Fremstebø 1926 og 1938. Frå V: Solveig, Leif, Harald, Magnar og Sofie.
62 Fremstebø fam. Sofie Øye x 1935 Foran: Ellen, Sofie, Matias. Bak v: Ola, Solveig, Georg, Magnar, Harald, Ellen, Leif Øye.
63 Frå Standalsetra ukj. x 1938
64 Frå Ørstakaia ukj. x ca1920
65 Årsether Jon Årsether x 1920
66 Frå Årsether Inga Årsether x 1930 Frå v
67 Foldal ukj. x 1940 Foldal før nyevegen.
68 Guttorm Foldal Adolf Nydal x ukj Frå v:Guttorm Foldal, ukj, Olai Øyehaug, Kolbi Knut, 3 ukjente, Ola A. Follestad. dei andre ukjente..
69 Kolåsfossen bading Malvin Øye x 1935 Frå v: Guttorm Foldal, Lars Karlstad, 3 ukjente.
70 Høgebrua Av nyere dato
71 Iverhaug og Kolås sel ukj. x 1930 Romedalstøylen:
72 Jonsokbr. Rebbestad ukj. x 1955 Anders L Rebbestad, Ola L Rebbestad, Berit Kolås, 2. rad v: Jon Kolås, Karin Kjøsnes, Annbjørg Rebbestad, Sylvi Rebbestad
Oddbjørn Rebbestad. 3. rad v: Roar Rebbestad, Anders E Rebbestad, Brit Barstad, Jofrid Barstad, Sigrun Barstad.
Elfrid Kolås, Guri Rebbestad, Jostein Rebbestad.
73 Jonsokbrudl. Øy Malvin Øye x 1953 Foran v: Kjell Øye, Lars Petter Øye, Einar Øye, Tor Øye, Svein Øye, Malvin Øye, Åse Øye.
Kari Øie, Solaug Øye, Arnhild Øye Sandvold
2. rad v: Leif Karstein Øye, Magne Øye, Kjellfrid Øye Ose, Sigrid Øye, Liv Øye Vinjevoll
74 Steinkøyr. Skuleplassen ukj. x 1955 Steinkøyring til skuleplassen, der pelsfarmen var bygt seinare. Frå v: ukj. Sverre S Kolås
Knut Kvien, Einar Follestad.
75 Årsether m/Kolåstinden Ivar A Årsether x 1920 Høyberging på Årsetra
76 Kubbestøylbrua ukj. x 1970 Bygging av ny bru.
77 Kvinneforening Foldal Reidar Øye x 1. rad v: Elen Øyehaug, Anne Helene Foldal, Berte Øie, 1 ukj, Fia Myklebust, Pernille Øye, Synnøve Myklebust(bø)
Oline Marte Lillesether, Knut L Foldal.
2. rad v: Ingeborg Myklebust, petrine Øye, Berte Rebbestad (Billa), Berte Myklebust, Hilde Rebbestad.
3.rad v:Anna E Rebbestad, Lina Øye, Marta Myklebust, Marta Kolås, Pauline Kolås, Anna Foldal, Anna Årsether,
Henrikke Rebbestad, Inga Langstøyl, Hana Myklebust, Synnøve Kolås, Berte Rebbestad, Anna Kolås Foldal, Kalla Langstøyl
78 Løkabakken Ivar A Årsether x 1940 Hopprenn i Løkabakken, klekkeriet til venstre for bakken.
79 Masselet Jorun F. Øye x Masselet på Romdalstøylen
80 Molladalen ukj. x 1930 Molladalen , ukj.
81 Myklebustsetra ukj. x 1930 Gammalt
82 Nekken Ørsta ukj. x 1907
83 Frå Kolås Adolf Nydal x 1910 Nils I Kolås og søsken
84 Hengebrua ukj. x 1952 Bygging av ny skulebru 1952. badet i bakgrunnen
85 Olaselet  Romedal Jorun Øye x
86 Ungd. I Fremstebøgard Sofie Øye x 1935 Ungdomar samla i Fremstebøgarden .
87 På Myklebustfjellet ukj. x Frammigardshytta. Frå v:
88 Rebbestad Malvin Øye x 1950 Vinter på Rebbestad
89 Ørsta ukj. x Reidar LYSTAD Herreekvipering.
90 Sauevask i Foldal ukj. x 1950 Frå v: Guttorm Langstøyl, Gudmund Langstøyl i vogna, Guttorm Midtgard, Lars K Foldal, Olav
Langstøyl, nesten skjult, og Andreas Foldal.
91 Seterdrift Øyasetra Malvin Øye x 1940 Frå v: Gamle Fremsebøselet, bak det nye, til h. gamle nilsselet.
92 Brylaup Rebbestad. Bjørg S Øye x 1936 Dagny og Nils Skjong.
93 Skuletur Fdal skule. Bjørg S Øye x 1923 tur til Foldalheida og Sandhornet.
94 Skuletur Mosetra Malvin Øye x 1952 Foldalheida, Bjørneskaret, Vartdal
95 Skuletur Mosetra Malvin Øye x 1953 Foldalheida, Bjørneskaret, Vartdal
96 Solveig Øye Sofie Øye x 1952 Ved Gamle Øyaledet.
97 Standalvatnet ukj. x
99 Jorun F. Øye Jorun Øye x 1950 På Kolåstindbreden
100 Tunet på Kolås ukj. x 1930 før påbygging av huset.