Smakebitar frå Sogelagsarkivet

Sjå dette flotte bildet frå ca 1950 av ein bil som kjøyrer over
gamle Kolåsbrua over Romedalselva!.

Tilbake til hovudsida


Sjå komplett bilderegister 1-50

Follestaddalen

1-Nilsgarden Myklebust-gamle.jpg 1930 mell. Sjurg. og Lauritsg

Follestaddalen

2-Nilsg. Mykleb-gamle copy.jpg 1930 mell. Sjurg. og Lauritsg

Follestaddalen

5-Follestaddals ungdomar-ca.jpg ca.1930 frå v. Ludolf, Arthur, Hans Rebbestad, Guttorm Midtgard, Guttorm Foldal Nils Lillesæter, Ola M. Øye, Arne Kolås

Follestaddalen

6-potetopptaking Rebbestad 1957.jpg 1957 Frå.v-Ludolf, Sylvi, Reidun, Hildegunn, Henrikke, Sivert Rebbestad

Follestaddalen

8-Rebbestad klynge ca.jpg

Follestaddalen

12-Fana F.dal ungdomslag1927.jpg

Follestaddalen

17-Gamlekoret-1924.jpg

Follestaddalen

18-Flyfoto Rebbestad 1953.jpg

Follestaddalen

19-Anna B Rebbestad frå 1923.jpg

Follestaddalen

20-Kolåsfossen.jpg

Follestaddalen

23-Gamle Skulebrua før 1950.jpg

Follestaddalen

24_kvernhusa1.JPG

Follestaddalen

25-Follestaddalen før elveforbygg.jpg

Follestaddalen

26-Utsikt frå Sjurhaugen.jpg